Bize Ulaşın: 0552 445 0552 Destek S.S.S   Demo

Neden Markalaşmalıyım Neden Patent

Markanız için en doğru stratejiyi beraber belirleyelim.

Buluşlarınız bizim için önemlidir. Gelin patent altında toplayalım.

Ürün ve Hizmet amaçlı kuruluşça artık hazırsınız…

Bizden Haberler

Neden Netlun, Neden Patent - Marka Tescili

Marka Nedir ?

Marka, kısaca sunulan yada üretilen mal ve hizmetlerinin bir başka mal veya hizmetlerden ayırt etmesini sağlaması koşuluyla, kişi isimleri dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir.

Marka Tescili veya Tescilli Marka Nedir ?

Üretilen mal ve hizmetlerde kullanılan veya ticareti yapılan unvan dahil şahıs veya firmaların sembol veya
tanıtıcı işaret olarak kullandıkları, sözcükler, kelimeler, harfler, logoların tek başına veya hepsini birlikte
barındıran işaretlerin Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde tescil edilerek korunması ve belgelendirmesidir.

Marka Tescili Neden Önemlidir ?

İşletmelerin marka tescilini yaptırması firmanın üretimini gerçekleştirdiği markanın hukuken garanti altında
olmasını sağlar ve markanın başkaları tarafından kullanılmasına engel olur. Aynı zamanda diğer işletmelerin
düşük kaliteli ürünlerde markayı kullanarak, markaya verebilecekleri değer kaybı önlenmiş olur.

Patent Nedir

Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü veya usulü, belirli bir süre tek başına üretme, kullanma, lisans verme veya satma yetkisini veren fikri mülkiyet belgedir. Kanunda “yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, patentlenerek korunur.” denilmektedir. Buluşların sadece Türkiye’de değil dünyada da yeni olması gerekir. Türkiye’de ve dünyada
  • Yeni olan
  • Sanayiye uygulanabilen
  • Tekniğin bilinen durumunu aşan buluşlar patentle korunur.

Patent Çeşitleri

İncelemeli Patent


Tescili alınmak istenen buluşun dünyada yeni olup olmadığı, tekniğin bilinen basamağını aşıp aşmadığı hususlarında araştırmaya tâbi tutulması ve incelemesinin olumlu olması halinde verilir.

Hukuken ve ticari açıdan tercih edilen bir tescil çeşidi olup koruma süresi her yıl yenilenmek kaydıyla 20 yıldır. İncelemeli patent, tescil süresi bakımından uzun ve maliyetli olup ülkemizdeki başvuruların pek azı incelemeli patenttir.

İncelemesiz Patent


Yenilik ve teknolojik basamağı aşma kriterleri bakımından incelemeye tâbi tutulmayan veya inceleme aşamasında olumsuz rapor alan buluşlara sahibinin”yenilik beyanı” üzerine verilen patenttir. Koruma süresi her yıl yenilenmek kaydıyla 7 yıldır.

Faydalı Model


Faydalı model, daha ziyade gelişmekte olan ülkelerde küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından yapılan “küçük buluşlara” verilen bir belgedir. Faydalı model ile konu buluşun dünyada yenilik özelliği taşıması istense de tekniğin bilinen durumunu aşması aranmaz.

Faydalı modelde inceleme yapılmaz, başvuru sahibinin “yenilik beyanı” üzerine verilir. Koruma süresi her yıl yenilenmek kaydıyla 10 yıldır.

×